Качества друга

Качества друга

Подправките са различни части от растения, имащи специфични аромат и вкус, традиционно добавяни към храната в малки дози, основно с цел подобряване на вкусовите качества на продуктите, но понякога и предотвратяващи бързото им разваляне. Улесняват храносмилането, тъй като усилват отделянето на храносмилателни сокове.

Подправките обикновено са свежи или изсушени листа, семена, плодове, корени, кора от дърво, смоли, химически вещества, използвани в подходящи количества като добавки към храната с цел да ? придадат желан мирис и/или вкус. Някои от най-широко използваните днес в България подправки са черен пипер, червен пипер, чубрица, риган, готварска сол, босилек, шафран, канела, кимион, самардала, магданоз, бахар, дафинов лист, чимен.

Повечето от тези подправки са били пренесени по нашите земи от Китай, Индия или Персия още в древността през Елада. През римската епоха разпространението им продължило, и днес употребата им е повсеместна. [1]

По принцип, всички същински подправки са с растителен произход, като в зависимост от това коя част от растенията се използва, се третират като зелени подправки (треви, листа, цветове и плодолистия) или само като подправки, които са семена, ядки, корени, или стрити на прах изсушени (или изпечени) семена, ядки, кори, корени и т.н.

Като зелени подправки се смятат всички, които представляват част от надземната част на растението и могат да се консумират и в прясно състояние.

По правило, почти всички зелени подправки могат да се изсушават и да се ползват изсушени, но не всички, които се ползват само изсушени (или изпечени) и стрити на прах, се използват като подправки в сурово състояние.

Много от подправките са с двойна употреба – и като подправки, и като билки. От своя страна, билките пък се ползват като лекарствено средство – чрез сваряване под форма на отвара (билков чай), или се консумират в комбинация с други продукти, точно както се поставят подправките в храните.

Използваните в кулинарията добавки от нерастително естество, които служат за промяна на вкусовите усещания, се наричат овкусители. Тази дума често се използва и като общо означение както за подправки, така и за течни продукти и мазнини, въпреки че мазнините могат да са както от растителен, така и от животински произход.

Дори да е спорно, мазнините също се приемат като овкусители. Има основания за такова третиране, тъй като към вкусовите рецептори за солено, сладко, кисело, горчиво, вече са открити и рецептори за така наречения вкус умами, както и рецептори, които са основни регистратори за количество, тип и консистенция (гъстота) на мазнините в течности и течни храни.

Въпреки че в българския език готварската сол е придобила популярност, като е наричана подправка, трябва да отбележим, че тя също е овкусител, тъй като е химическо вещество, а не растителен продукт. За разлика от готварската сол, българската национална смеска от подправки, наричана шарена сол, е подправка, макар в някои рецепти за приготвянето ? да включва освен стрити на прах подправки, и истинска готварска сол.

Бялата кристална захар също е овкусител, защото е кристално химическо вещество, получено след специфична обработка (рафиниране) на фруктова захар, добивана най-често от захарно цвекло или тръстика.

Българското разбиране за овкусител е, че това може да бъде както химически продукт, така и друг вид продукт, без да се конкретизира вида и съдържанието му, който може да служи за промяна на вкуса. Като овкусители се приемат и продукти от растително естество, каквато е горчицата или лимоновия сок, които понякога се наричат и течни подправки.

Напоследък голяма група хранителни добавки, които формират европейските класификации, започващи с Е-номера 5хх и 6хх, също се третират като овкусители, защото тези групи включват различни видове соли, карбонати, сулфати, киселини и други химически вещества, които влияят на вкусовите качества. Това схващане частично се различава от традиционното българско разбиране за овкусители, тъй като тези хранителни добавки са включени в контролирана група (познати с общото име емулгатори макар и фактологически неправилен термин) и произвеждани като експериментални промишлени химикали за консервната и хранителна промишленост. За повечето от тях има непрекъснати спорове и различни научни публикации, свързани с потенциални рискове за здравето, довеждащи до факта, че макар и класифицирани и получили съответен номер, в много страни употребата им е ограничена или напълно забранена.

В кулинарията, хлебопроизводството, сладкарството и консервирането на храни се използват вещества, които се наричат хранителни добавки, но които не променят нито вкуса, нито калорийните стойности, а само влияят на физическите качества на продукта (сгъстители, втвърдители, набухватели), или пък добавят цвят (оцветители) или аромат (есенции и ароматизатори).

Хранителните добавки (наричани и адитиви), въпреки че не са подправки или овкусители, в кулинарията се третират в една и същата група с тях.

Употребата на израза хранителна добавка, първоначално използван именно за да наблегне на това, че тези добавки нямат хранителна стойност, а са само добавки към храни, напоследък дори започва съвсем неправилно да се използва като своеобразен „ъмбрела термин“, който включва и подправките, и овкусителите, и ароматизаторите, както и др. вещества, независимо дали са с хранителна или нехранителна стойност и качества.

Друга неправилна употреба на израза хранителна добавка е, когато същински фармацевтични вещества (лекарства) се третират или обозначават като хранителни добавки.

Заради широкоразпространената употреба на израза „хранителни добавки“, изпозлван за химико-фармацевтичните продукти (с нелекарствена употреба) напоследък все по-често в кулинарията, готварството и сладкарството нехранителнте добавки, използвани в тези сфери. се наричат кулинарни добавки, който заменя използвания в по-старите рецептурни книги израз „хранителна добавка“.

1) Според българските възгледи, в някои фолклорни области е неприемливо да се наричат подправки:

  • готови плодове или части от растения, които могат да са продукт за пряка консумация, в това число и плодове или ядливи семена (слънчогледови семки, тиквено семе) и ядки.
  • готови продукти, които се приемат като овкусители, въпреки че в разговорната реч се наричат „течни подправки“ (оцет, доматен сок, кетчуп, майонеза и др.)
  • Не се третират като подправки и общоприетите за кулинарна употреба лукови растения (кромид, чесън, праз), като в общия случай само старият чесън и чесънът на прах се приемат за подправка (но всички лукови в свежо състояние не се наричат подправки, а зеленчуци).

2) Според българските възгледи, части от растения (или цели растения), от които се извличат вещества за лекарства, за външна употреба и/или козметика, могат да се наричат билки, дори когато това не се отнася за тревисти растения, или посочените части от растения, в чиято група попадат подправките с двойна употреба.

Тези билки в старата литература се наричат цярове (церове) и не са в една група с билките, които се третират като подправки.

Изхождайки от това мнение, подправките могат да се третират като подкатегория на билките, с определени резерви. Поради тази причина, растения с лечебен характер, които не се използват за добавка към храна или овкусяване в кулинарията, не се третират като подправки, което се разминава с някои чуждестранни възгледи и културни възприятия.

Источник:
Качества друга
Подправките са различни части от растения, имащи специфични аромат и вкус, традиционно добавяни към храната в малки дози, основно с цел подобряване на вкусовите качества на продуктите, но
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0

Качества друга

Качеството е категория, която описва характеристиките на даден обект. Етимологически думата се появява в старобългарския език като калка на гръцкото ???????, което произлиза от ?????, „какъв“. Съответно качеството на даден предмет е неговата „каквина“.

Качеството е основна логическа категория във философиите на Аристотел, Имануел Кант и Хегел. Съществено място заема разбирането и разграничаването между първични и вторични качества във философията на Новото време в лицето на мислители като Бейкън, Декарт и Лок. В наше време качеството е обект на сериозен дебат в социалните и икономическите науки и е едно от основните понятия, върху които се изграждат редица политически, управленски и организационни теории. [1]

Аристотел разглежда качеството като една от десет категории в едноименното произведение „Категории“, което е част от неговия „Органон“. Според него качеството може да се приписва или да се притежава от предметите и хората. Има четири вида качества: навик и предразположение, естествени способности и неспособности, въздействия, форма. [2]

Джон Лок в „Опити върху човешкия разум“ описва първичните качества като онези, които принадлежат на даден обект и притежават обективно съществуване, докато вторичните по-скоро само като резултат от неговата способност за въздействие и за пораждане на идеи в ума. Така например материята и движението са първични качества, докато цветът е вторично. Вторичните качества зависят от първичните, които са единствените, подлежащи на пряко разбиране. Разбирането на вторичните качества е винаги опосредствано от сетивата. [3]

Кант дискутира качеството най-вече в Критика на чистия разум. За него категориите са форми на разсъдъчната способност, които, бидейки приложени чрез въображението върху опита, правят възможно неговото познаване. Категориите са разпределени в четири групи — по количество, качество, отношение и модалност. Категориите според качеството са реалност, отрицание и ограничение. Аналогична класификация Кант прилага и спрямо съжденията. Съжденията според качеството биват утвърдителни, отрицателни и безкрайни. [4]

В логиката на Хегел, която в неговата философска система е разгръщането на мисловните форми като вътрешно съдържание на духа, качеството е в началото на учението за битието. Качеството и битието се преплитат, защото са заедността на онова, което се предицира. Тъкмо от предицирането, според Хегел, трябва да започне логиката. Най-абстрактно е битието като неразличимо от нищото, като чиста абстракция. В тази неразличимост е същевременно и тяхното единство, което се осъществява в ставането. Снемайки в себе си тези моменти, ставането е резултат, налично битие. Наличността е непосредствена определеност на битието, качество. Т.е. качеството е отрицателното, битието за друго, онова, чрез което наличното има реалност, защото то първо може да я има само като за нещо друго, като инобитие. Другостта е безкрайна по отрицателен начин и това, като отрицание на отрицанието, възстановява битието, но вече като битие за себе си. [5]

Икономическата необходимост и свързаните с нея политически инициативи дават силен тласък на значителна научна и организационна работа по разработване на теории, стандарти, практики и системи за управление на качеството. Както в теоретичен, така и в практически план се оформят няколко широки области, в които разбирането за същността на качеството имат своя специфика.

В областта на стопанските дейности качеството е решаващ фактор за начина, по който функционират икономическите субекти, от една страна, и за склонността на клиентите да изберат един или друг продукт, от друга. Голяма част от концепциите и определенията, с които работи икономическата наука по тази тема, са продукт на авторитетни специалисти, понякога наричани „гурута на качеството“. [7] За такива гурута биват приемани, например, Филип Кросби, Уилям Едуардс Деминг, Джоузеф Джуран, Каору Ишикава.

Възможен подход към мисленето на качеството на даден продукт е изискването той да съответства на някаква предварително зададена дефиниция. Такава дефиниция може да се извежда от неща като продуктовата спецификация, очакванията на клиентите, очакваният начин на употреба на продукта или цялостният набор от нужди, които продуктът се опитва да посрещне и задоволи. Заедно с това съвременните концепции отчитат и факта, че самите дефиниции се развиват и променят, което следва да бъде отчетено в организацията на процеса на планиране, произвоство, продажби и получаване на обратна връзка от потребителите.

Някои основни методи в управлението на качеството в бизнеса са прилагането на статистически контрол на процесите, тотално управление на качеството, концепцията „Нула дефекти“, стратегията Шест сигма, както и разнообразни системи, базирани на стандарти като тези от серията ISO 9000.

Качеството на образованието се измерва обективно чрез одити и класации. Основни показатели са ниво на учителите, постижения на отличени обучавани и други. Когато това е смислено (средно и висше образование), значение има и кариерното развитие на възпитаниците.

Във висшето образование съществуват установени класации за сравнение на университетите. В тях фактор е и научната дейност в университета. В световен мащаб популярни са тези на Times Higher Education и академичната класация на световните университети, развивана в Китай. В България от 2010 съществува рейтингова система за висшите училища в България разработена от МОМН.

Качеството на живота е понятие, което се използва в области като здравеопазването, политологията и международното развитие, за да се обозначат и синтезират обективни и субективни критерии и оценки за благосъстоянието на отделните хора и обществата. Интересът към темата в близките години се засилва, благодарение на разработки върху субективното благоденствие и психологията на щастието. [8] Съществуват няколко международни класации, които сравняват качеството на живот в отделните държави. Най-известна сред тях е Индексът на човешкото развитие.

Источник:
Качества друга
Качеството е категория, която описва характеристиките на даден обект. Етимологически думата се появява в старобългарския език като калка на гръцкото ???????, което произлиза от ?????, „какъв“.
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

Описание характера друга

My best friend’s name is Andrew. He is fifteen years old. Andrew is my classmate. We also do judo together. Andrew is a really good friend. What I like about him is that he is sincere with his friends. He is very helpful and his friends can always rely on him. I think he is a loyal friend to me.

Andrew is an optimistic person. He is well-balanced and quite reserved. He always keeps calm in critical situations. Andrew is quite sensible and practical. He is very responsible.

Andrew is purposeful and assertive. He always expresses his ideas and opinion with confidence. He does well at school, because he is studious and works really hard. My friend is also very intelligent and resourceful. Andrew is good at Math, Physics and Chemistry.

Andrew is a sociable person. He has a good sense of humour and a great imagination. We always have a lot of fun together. To my mind Andrew is a wise person: he often gives me good advice.

Although Andrew and I are good friends, we sometimes argue fiercely about different things. And Andrew can often be really stubborn. Sometimes he is also too self-confident and bossy.

Моего лучшего друга зовут Андрей. Ему пятнадцать лет. Андрей мой одноклассник. Мы также вместе ходим на дзюдо. Андрей очень хороший друг. Мне нравится в нем то, что он искренний со своими друзьями. Он очень отзывчивый и его друзья всегда могут положиться на него. Я думаю, что он настоящий друг.

Андрей оптимистичный человек. Он уравновешенный и достаточно сдержанный. Он всегда сохраняет спокойствие в критических ситуациях. Андрей довольно разумный и практичный. Он очень ответственный.

Андрей целеустремленный и настойчивый. Он всегда уверенно выражает свои мысли и мнения. Он хорошо учится в школе, потому что он старательный и занимается очень усердно. Мой друг также очень умный и находчивый. Андрей хорошо разбирается в математике, физике и химии.

Андрей общительный человек. У него хорошее чувство юмора и богатое воображение. Мы всегда весело проводим время вместе. На мой взгляд, Андрей – мудрый человек: он часто дает мне хорошие советы.

Хотя мы с Андреем хорошие друзья, мы иногда горячо спорим о разных вещах. Андрей часто может быть очень упрямым. Иногда он также слишком самоуверен и ему нравится командовать другими.

Источник:
Описание характера друга
Краткое описание характера друга на английском языке. Описание составлено с переводом на русский язык.
http://www.interactive-english.ru/opisaniya-foto/others/opisanie-kharaktera/

Черты характера на английском

Мы все наряжаемся, маскируемся, носим одежду не только разных цветов, фасонов, но и стилей. Все это, конечно, помогает выразить самих себя, а также немного раскрыть наш внутренний мир. Надо ли уметь описывать черты характера на английском?

Несомненно. Представьте ситуацию, что вы хотите рассказать о парне или девушке своей мечты, а может подчеркнуть лучшие качества вашего характера или описать то, что вы никак не приемлите. Все темы очень насущны, близки и поэтому популярны. Составить описание характера человека на английском языке довольно не сложно. Мы поможем, предложим свой вариант и лексику, которой вы сможете воспользоваться.

Глаголы

Отдельно прилагательные использовать, конечно же, не будешь. Именно поэтому мы приведем вам глаголы, которые помогут построить красивое высказывание.

Прилагательные

Список следующих слов поможет составить полную характеристику, описать характер с разных сторон.

Фразовые глаголы

В описании характера, вам никак не обойтись без фраз, которые помогут раскрыть душу, «перемыть все косточки», рассказать об особых качествах личности.

to argue with smb about smth — спорить с кем-то о чем-то

to bring smb up — воспитывать

to be getting on for smth — приближаться к определенному возрасту

to come across as smth — казаться

to get on with — ладить, дружить

to get out of doing smth — увильнуть

to get round smb — подлизываться

to get through to smb — найти подход

to go by — судить

to go on about — твердить без умолку

to hand smth over — передавать из рук в руки

to let smb down — подводить

to liven up — ожить

to look back on smth — оглядываться назад

to look up to smb (to look down on smb) — уважать/ не уважать

to pass oneself off as smb — выдавать за кого-либо

to pick on smb — критиковать, придираться

to put up with — терпеть

to rely on — полагаться

to see through smb — видеть насквозь

to show off/to stand out — выделять намерено/ ненамеренно

to stand up to smb — перечить, сопротивляться

to tell off — отчитывать

Идиомы

to be the black sheep of the family — быть белой вороной

to be close to smb — быть близким по духу

to be in the public eye — быть на виду

to get to the top — достичь вершины

to get one’s own way — поступать по-своему

to have a heart of gold — иметь золотое сердце

to have a mind of your own — иметь собственное мнение

to have a memory like a sieve — иметь дырявую память

to keep oneself to oneself — быть самим собой

to know one’s own mind — знать, чего хочешь

to put oneself in smb’s shoes — поставить себя на место другого

to see eye to eye — сойтись во мнениях

to see things in black and white — судить категорично

a shoulder to cry on — жилетка поплакать

to take smth to heart — принимать близко к сердцу

to take one’s side — принимать чью-либо сторону

to have a lot of faults — иметь много недостатков

to bottle up your feelings — прятать чувства

to be born with a silver spoon — родиться в рубашке/ родиться в богатой семье

to sweet talk — льстить.

А сей2час я представлю вам характеристику, которая касается определенного человека, ее можно изменить или дополнить.

It takes all sorts to make a world 1 . At the same time everyone has somethig positive and something negative. Some people are shy and don’t like to stand out 2 . Others are bossy and pick on 3 everyone. I’d like to describe the character of my mother because she is ideal for me.

My mum is 50. She has two children. But she looks her best 4 . My mother has intelligent appearance. She always is dressed spick and span 5 .

What about the character? My mother gets well with 6 people so she has many friends. Everyone says that she has a heart of gold. She is modest, calm, honest and frank. I always come to her when I need advice. Sometimes she is a shoulder to cry on 7 . But my mother usually speaks her mind 8 and never tells me off 9 . I think she is more practical and realistic, but from time to time she is sensitive. She has always taught us not to afford the heart rule the head. And when we pick on anyone we should always put ourselves in other people’s shoes 10 . The only her fault that she takes problems to heart 11 .

So my mother is friendly and faithful. But there are some things which she dislikes. For example she hates cruel 12 , sly 13 and envious 14 people.

I think that everyone must have a person whom it is possible to talk on equal with 15 . I always can rely on my mum. There are a lot of different people in the world. And we should get well with everybody because negative emotions are badly.

Vocabulary:

Итак, описывая характер человека на английском, не забудьте начать с обобщенной фразы и закончить логическим выражением. Описывая себя, упомяните и негативные стороны, это подчеркнет вашу самокритичность, умение анализировать и исправляться. В суждениях о других людях не будьте слишком категоричны. Упоминая их черты характера на английском языке, подчеркните 2-4 отрицательных момента, не больше. А то подумают, что вы злобная личность. Мы привели основные рекомендации по этой теме. Попробуйте и вы самостоятельно составить собственное описание!

Источник:
Черты характера на английском
Мы все наряжаемся, маскируемся, носим одежду не только разных цветов, фасонов, но и стилей. Все это, конечно, помогает выразить самих себя, а также немного
http://azenglish.ru/chertyi-haraktera-na-angliyskom/

COMMENTS